آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DSکدما در محیط محوشونده چند مسیره

نویسندگان

1 گروه برق - دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

2 دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systems for multi-user detection DS Kdma environment Mhvshvndh few Msyrh

نویسندگان [English]

  • Mahrokh Rich deserves 1
  • Masumeh side Nassiri 2
  • R. Backshi Damani 2
1 Electric Department - Faculty of Engineering, University of Urmia
2 School of Electrical Engineering, Sharif University
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -