روش جدید برای محاسبهی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون‌های پرتاب شده در نیمه هادی‌ها

نویسندگان

دانشکدهی مهندسی ، گروه برق - دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New method to calculate the probability density function penetration ions in semiconductors launch

نویسندگان [English]

  • Muhammad Rumi Kakhk
  • Hossein Salari
School of Engineering, Department of Electrical - University of Mashhad
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -