تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

2 جهاد دانشگاهی، واحد تهران ، شاخه فنی

چکیده

--

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of AZ91 alloy

نویسندگان [English]

  • Mehdi eternal compassion 1
  • Shiva politeness 1
  • F. Khmamyzadh 1
  • Kazem fawn 2
1 School of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology
2 Jihad University, Tehran Branch, Technical Branch
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -