الگوریتمی برای تحلیل پایداری و تعیین منطقه‌ی پایداری با استفاده از تغییر در مجموعه‌ی مرجع در تحلیل پوششی داده‌ها

نویسنده

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این تحقیق روشی برای تحلیل حساسیت و پایداری واحدها در روش تحلیل پوششی داده‌ها توسعه می‌یابد. ابتدا مدلی ارائه می‌شود که به‌وسیله‌ی آن می‌توان نزدیک‌ترین مرزی را که واحد مورد بررسی با تغییر در داده‌هایش روی آن تصویر می‌شود به‌دست آورد. اهمیت این مدل در این است که در به‌دست آوردن منطقه‌ی پایداری واحدها می‌تواند بسیار مؤثر باشد. سپس با استفاده از این مدل، الگوریتمی برای تعیین منطقه‌ی پایداری واحد مورد بررسی ارائه می‌شود. دراین رویکرد حجم محاسبات به‌میزان قابل ملاحظه‌یی کاهش می‌یابد، در حالی که بسیاری از پیش‌شرط‌ها و محدودیت‌های رویکردهای دیگر را نیز نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE STABILITY REGION BY CHANGING THE REFERENCE SET IN DEA

نویسنده [English]

  • Mohammad Modarres
Department of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Studying the rate of changes in the efficiency of a unit when some changes occur in the under investigation unit data or other units data, is a considerable issue. In this research, we develop an approach to investigate the sensitivity of the parameters of a data envelopment analysis technique, and determine the stable region of a unit in comparison with others. For this purpose, first, we develop a mathematical model to determine the closest boundary onto which the specific unit will be projected, by changing its data. Then, by applying this model, we introduce an algorithm to define the stability region of that unit. This approach requires less calculation to determine and also relaxes many restrictions that are included in other approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis (DEA)
  • sensitivity analysis
  • stabile region