یک مدل دینامیک سیستم برای تجزیه و تحلیل سیستم اقتصاد ـ انرژی ایران

نویسنده

دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این نوشتار برمبنای مدل پویای مشایخی که در سال ۱۹۷۸ برای بررسی سیستم اقتصادی − اجتماعی ایران ساخته شده بود، به ایجاد یک مدل سیستم دینامیک اقتصاد − انرژی می‌پردازد. بخش انرژی در مدل حاضر شامل هشت زیربخش است که تعاملات آن‌ها با زیربخش‌های مدل مشایخی یک سیستم بازخور قدرتمند برای تجزیه و تحلیل کل سیستم اقتصاد ـ انرژی ایران ارایه می‌کند. نتایج نوشتار نشان می‌دهد که ایجاد بهبود در رفتار سیستم، نیازمند اجرای همزمان این سیاست‌ها است : ۱( تخصیص سهم بیش‌تری از گاز تولید شده در داخل برای تزریق به چاه‌های نفت، ۲( صرفه‌جویی در مصرف داخلی انرژی و محدود کردن واردات آن، ۳(افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی توزیع و مصرف گاز طبیعی به‌منظور افزایش سهم بازار داخلی آن نسبت به حامل‌های دیگر انرژی، ۴( تلاش در جهت بهبود روابط سیاسی بین‌المللی ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SYSTEM DYNAMICS MODEL FOR ANALYZING IRAN’S ENERGY-ECONOMY SYSTEM

نویسنده [English]

  • Saeed pormasomi
School of Management and Economics, Sharif University of Technology
چکیده [English]

This paper, develops a system dynamics energy-economy model the basis of Mashayekhi’s dynamic model which was built in 1978 for addressing Iran’s socioeconomic system.
The energy sector in new model includes eight sub sectors which their interactions with the base model’s sub-sectors exhibit a powerful and robust feedback system for analyzing Iran’s energy-economy as a whole.
The paper’s results show that improving system’s behavior requires applying some policies simultaneously including: 1) allocating a higher share of natural gas produced domestically to inject into the oil wells; 2) economizing domestic energy consumption and restricting energy imports; 3) increasing investments in gas distribution and consumption facilities in order to rise its domestic market share; 4) endeavoring to ameliorate Iran’s international political relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • system dynamics
  • energy-enconomy model