امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیستم نگه‌داری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM در مجتمع پتروشیمی بندر امام

نویسنده

دانشکده کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر

چکیده

امروزه نگه‌داری و تعمیرات (نت) در سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. نظام نگه‌داری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر T‌P‌Mدیدگاه‌هایی اصولی در تغییر فرهنگ، بینش کارکنان، جذب علائق، دل‌بستگی و احساس تعلق خاطر آنان به دارایی‌های سازمان را شامل می‌شود. در این نوشتار پیاده‌سازی سیستم نگه‌داری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در مجتمع پتروشیمی بندر امام (شرکت فرآورش) امکان‌سنجی شد و میزان تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی کارکنان پتروشیمی بندر امام در پیاده‌سازی T‌P‌M مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش توسط نرم‌افزار S‌P‌S‌S مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و در پایان میزان اثربخشی کلی تجهیزات O‌E‌E یکی از واحدها محاسبه شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که چهار عامل عنوان‌شده مستقیماً با O‌E‌E در ارتباط‌اند و نهایتاً در پیاده‌سازی T‌P‌M نقش دارند. به‌منظور بهینه‌سازی این چهار عامل برای پیاده‌سازی نگه‌داری و تعمیراتی بهره‌ور و فراگیر راه حل‌هایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A FEASIBILTY STUDY ON THE IMPLEMENTING OF A TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE SYSTEM IN THE BANDAR-IMAM PETROCHEMICAL COMPANY

نویسنده [English]

  • Ali Ghaffari
School of Computing and Information Technology, University of Azad Mahshahr
چکیده [English]

Nowadays, maintenance is a specific matter in organizations. The TPM system includes principled viewpoints about changing the culture and personnel intelligence, attracting interest and their attachment to system properties.
In this article, a feasibility study on the implementing of a total productive maintenance system in the Bandar Imam Petrochemical (Faravaresh Company), is undertaken, considering the hypothesis as to which social, cultural, economic and physical factors of the personnel are adequate in implementing "TPM" in the Bandar Imam Petrochemical Company. This paper studies the problem and shows the results using an analysis by SPSS software and, finally, computing the amount of "OEE" for the equipment required for one of the units.
Results of this research show that four factors predominately have direct communication with "OEE" and, finally, in implementing "TPM", which offers solutions to improve these four factors for implementation of total productive maintenance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • total productive maintenance
  • overall equipment effectiveness
  • computerized maintenance management system