طراحی سیستم تولید سلولی با درنظرگرفتن تخصیص اپراتور و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات چندکاره در یک محیط پویا

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این نوشتار دو مدل ریاضی مختلط عدد صحیح برای طراحی سیستم تولید سلولی ارائه شده است. در مدل اول به بررسی هزینه‌های پیکربندی، پیکربندی مجدد، نصب و قطع ابزار، مصرف ابزار و خرابی ماشین‌آلات در محیطی پویا پرداخته شده است. در مدل دوم هزینه‌های مربوط به استخدام، اخراج، حقوق و دستمزد اپراتور کمینه می‌شود. یکی از نوآوری‌های اساسی این مدل درنظرگرفتن سطوح مختلف مهارتی بر اساس ویژگی یادگیری و فراموشی اپراتور است. همچنین به‌منظور به‌دست‌آوردن جواب بهینه، مدل سومی طراحی شده است که هر دو مدل اول و دوم را دربرمی‌گیرد. مدل‌ها در نرم‌افزار گمز کدنویسی شده‌اند و نمونه‌های عددی از آن‌ها حل شده است. همچنین، به‌بررسی مقادیر بهینه و زمان حل هر یک از مدل‌های خطی و غیر خطی و بررسی مقادیر بهینه‌ی مدل سلسله‌مراتبی و هم‌زمان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها