نمایه نویسندگان

ا

 • اخو.ان نیاکی، سید تقی یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 70-78]
 • اصغرزاده، حامد سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 3-14]
 • اعظمی، محمود سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 3-14]

ج

 • جعفری، مهدی مطالعه‌یزشبیه‌سازی و بررسی پارامتر های موثر برتولید نفت سنگین از کخرن ترک‌دار موند به روش ریزش ثقلی به کمک تزریق بخار (SAGD) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 54-60]
 • جنود، سیما بررسی مشاهدات میکروسکوپی در فرایند نیترات و ازت‌سازی در سیستم‌های بستر بیوفیلمی متحرک (MBBR) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 43-48]

ح

 • حاجی نوروزی، شادی یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 70-78]
 • حافظ حقیقت، سید مسعود پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 29-37]
 • حقیقی، منوچهر مطالعه‌یزشبیه‌سازی و بررسی پارامتر های موثر برتولید نفت سنگین از کخرن ترک‌دار موند به روش ریزش ثقلی به کمک تزریق بخار (SAGD) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 54-60]

خ

 • خالصی‌زاده، سیدرموسی بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 65-69]
 • خمامی‌زاده، فرزاد مطالعه‌ کمی و کیفی ریزساختار الیاژ ریختگی 356 A آلومینیم و تاثیر ان بر خواص مکانیکی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 38-42]

س

 • سعید‌ی‌نیا، حسن بررسی بهسازی و سرعت سردشدن الیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]
 • سعیدی‌ نیا، سعید بررسی بهسازی و سرعت سردشدن الیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]

ش

 • شبستری، سعید بررسی بهسازی و سرعت سردشدن الیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]

ص

 • صفائیه، محمد رضا فرایند تحقق پروژه‌هااز ایده تا کاربری [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 79-85]

ع

 • عادلی، فرامرز بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر الیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]
 • عسکری‌ فر، کاظم بهبود بهره‌وری سیستم حمل و نقل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی و فذایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 92-100]
 • عشقی، کورش بهبود بهره‌وری سیستم حمل و نقل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی و فذایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 92-100]

ق

 • قاسمی، علیرضا مطالعه‌ کمی و کیفی ریزساختار الیاژ ریختگی 356 A آلومینیم و تاثیر ان بر خواص مکانیکی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 38-42]
 • قراط، خدیجه بررسی شرایط تولید اب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 61-64]

ک

 • کاظمینی، محمد ساخت و ارزیابی کاتالیزور مورد نیاز فرایند سولفوناسیون در صنایع شوینده [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 49-53]
 • کیانفر، کیاوش سیستمی کارا به منظور مدیریت تامین قطعات اولیه در واحدهای صنعت خودروی ایران [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 101-115]
 • کریمی طاهری، علی پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 29-37]
 • کوکبی، امیر حسین بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر الیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]

م

 • مختار، علی رضا شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 86-91]
 • مقصودی، ویدا بررسی شرایط تولید اب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 61-64]

ن

 • ناصحی، آیدین فرایند تحقق پروژه‌هااز ایده تا کاربری [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 79-85]
 • نعمت‌زاده، فردین بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر الیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]
 • نورانی، محمد هادی بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 65-69]

و

 • وثوقی، منوچهر بررسی مشاهدات میکروسکوپی در فرایند نیترات و ازت‌سازی در سیستم‌های بستر بیوفیلمی متحرک (MBBR) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 43-48]

ه

 • هادوی، سید محمد مهدی بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر الیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]
 • هوشمند، محمود شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 86-91]

ی

 • یغمایی، سهیلا بررسی شرایط تولید اب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 61-64]