نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، محمود بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 10-19]

ج

 • جعفر‌پور، خسرو ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 41-50]

د

 • دورعلی، محمد استقلال مالی دانشگاه‌های دولتی مستعد از بودجه‌ی کشور، بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های علمی [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 35-40]

ر

 • رحیم‌زاده، فریدون بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 10-19]

س

 • سلیمی، محمد حسین نقش فن‌آوری درونزا در توسعه‌ی همکاری ‌های دولت، دانشگاه و صنعت [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 28-34]

ص

 • صالحی، علی اکبر راهبرد‌های توسعه آموزش عالی کشور در برنامه سوم توسعه [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 3-9]

ع

 • عباس‌پور، مجید مروری تحلیلی بر برنامه‌های توسعه‌ی عمرانی در بخش صنایع ایران و جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در آن‌ها [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 14-27]
 • علی‌احمدی، علی رضا بررسی نقش آموزشی عالی در توسعه با تاکید بر همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 51-54]
 • علاقبندراد، جواد بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 25-32]
 • علاقبندراد، جواد موقعیت پژوهش در علوم پزشکی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 53-60]

ف

 • فهیمی، مهدی زمینه‌های ارتباط موسسات تحقیق ئ توسعه‌ی ملی با دانشگاه [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 62-65]

ک

 • کارگرراضی، مهدی ارزیابی فعالیت و کارایی واحد‌های تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 55-61]
 • کیوانی، جعفر بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 10-19]

م

 • مصطفوی، محمود ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مطالعه‌ی موردی تجربه‌ی دانشگاه شیراز [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 41-50]
 • مکری، آذرخش بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 25-32]
 • مکری، آذرخش موقعیت پژوهش در علوم پزشکی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 53-60]
 • ملکزاده، رضا بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 25-32]
 • ملکزاده، رضا موقعیت پژوهش در علوم پزشکی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 53-60]
 • منطقی، منوچهر نقش فن‌آوری درونزا در توسعه‌ی همکاری ‌های دولت، دانشگاه و صنعت [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 28-34]
 • مهدوی، محمد تقی ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت عامل موثر در توسعه فن‌آوری [دوره 15، 17- ویژه‌نامه، 1378، صفحه 3-13]

و

 • وصال شیرازی، کریم موقعیت پژوهش در علوم پزشکی [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 53-60]
 • وفائی، ابوالحسن تحصیلات تکمیلی در ایران: تنگناها و راهکار‌ها [دوره 15، 16- ویژه نامه، 1378، صفحه 20-24]