نمایه نویسندگان

ا

 • ابتکار، تقی توسعه تکنولوژی و آموزش‌های علمی کاربردی [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 73-75]
 • افرازه، عباس بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه [دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، 1375، صفحه 18-25]

ح

 • حسن‌زاده، سید نوالله بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه [دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، 1375، صفحه 18-25]

خ

 • خیابانی، ناصر ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 45-51]

د

 • درگاهی، حسن آموزش تکنولوژی و ثبات اقتصادی کلان در فرایند توسعه اقتصادی [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 3-12]

ش

 • شفیعی، مسعود آموزش‌های مهندسی؛ فرصت تحقیقاتی استادان، بازآموزی مهندسان و کارآموزی دانشجویان [دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، 1375، صفحه 9-12]
 • شیوا، رضا ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 45-51]

ع

 • عابدی، زهرا طبقه‌بندی و بررسی شاخص‌های تکنولوژیک؛ مورد ایران [دوره 12، شماره 12، 1375، صفحه 26-39]

م

 • مصطفوی، مصطفی اهمیت ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی - صنعتی مشترک از طریق همکاری‌های متقابل دانشگاه، صنعت و دولت مطالعه موردی تجربه جهانی [دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، 1375، صفحه 13-17]
 • معطر حسینی، سید محمد مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط [دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، 1375، صفحه 3-8]
 • مهراد، جعفر اهمیت اطلاعات و خطوط اساسی سیاست‌های اطلاع رسانی [دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، 1375، صفحه 36-41]
 • مولا، داریوش ارائه پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات ارتباط میان صنایع و دانشگاه‌ها [دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، 1375، صفحه 26-28]

و