نمایه نویسندگان

آ

 • آهون‌منش، علی توسعه‌ی علم و فناوری در ایران با رویکردی به بخش کشاورزی [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 54-66]

ا

 • امیری، شروین فناوری اطلاعات در ایران و جایگاه آتی آن [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 31-36]

ب

 • بیات، غلامرضا سیاست راهبردی فناوری اطلاعات [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 18-24]
 • بیات، مهرداد آینده علم و فناوری در ایران و جهان [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 14-17]
 • بیگ‌زاده، محمدرضا نقش شبکه‌های اطلاع رسانی و فناوری‌های چند رسانه‌یی درارتقاء سطح علمی و فنی کشور‌ها [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 25-30]

س

 • سیف‌الدین، امیر علی اولویت‌ها در سیاست‌گذاری علم و فناوری [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 37-47]
 • سلیمی، محمد حسین اولویت‌ها در سیاست‌گذاری علم و فناوری [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 37-47]

ش

 • شاهدی، محمد توسعه‌ی علم و فناوری در ایران با رویکردی به بخش کشاورزی [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 54-66]

ص

 • صدری، سید محمد رضا فناوری اطلاعات در ایران و جایگاه آتی آن [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 31-36]

ع

 • علی احمدی، علیرضا نقش شبکه‌های اطلاع رسانی و فناوری‌های چند رسانه‌یی درارتقاء سطح علمی و فنی کشور‌ها [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 25-30]

غ

 • غقوری فرد، حسن فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 3-7]

ف

 • فهیمی، مهدی چشم‌انداز فناوری اطلاعات در هزاره‌ی سوم [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 8-13]

ک

 • کامران، مسعود فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 3-7]

م

 • مهرعلی‌زاده، یدالله جهانی شدن و پیامد‌های آن بر برنامه‌ریزی آموزشی دردانشگاه‌های ایران [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 67-74]

ن

 • نائلی، محمد علی جهانی شدن و پیامد‌های آن بر برنامه‌ریزی آموزشی دردانشگاه‌های ایران [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 67-74]

و

 • وفایی، ابوالحسن علم و فناوری اینده با رویکردی به نقش دانشگاه [دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، 1381، صفحه 48-53]