نمایه نویسندگان

ا

 • الیاسی، حمید سطوح مختلف توسعه و نقش تکنولوژی در آن [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 19-21]
 • الیوت، جان نگرش‌های جهانی نسبت به انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 42-46]

ب

 • برکشلی، فریدون نگاهی به صنعت نفت جهان در دهه 1990 [دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، 1372، صفحه 69-74]
 • برهانی، همایون طراحی و شبیه‌سازی یک کدکننده صحبت LPC به صورت بلادرنگ [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 55-59]

پ

 • پارسا، علی حروف‌چینی متن‌های علمی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 79-81]
 • پورآذین، شهریار گزارشی از مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 49-54]

ت

 • تصدیقی، داریوش اطلاعات سراسری و همگانی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 76-78]
 • توفیق، علی‌اصغر انتقال تکنولوژی چالش‌ها و تنگنا‌ها [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 30-33]
 • توکلی، مصطفی تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 85-87]

ج

 • جعفریان، مجید نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 49-54]

ح

 • حاجی سعید، سید محمد اهمیت دستیابی به تکنولوژی نوین در زمینه انرژی [دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، 1372، صفحه 45-51]

خ

د

 • دولتخواه، شهروز در مصرف منابع انرژی، باید صرفه‌جوی کرد [دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، 1372، صفحه 68-69]

ر

 • رشیدی، سعید تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 85-87]

ز

 • زنگنه، بیژن جایگاه ریاضی در برنامه رشته‌های مهندسی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 55-57]

س

 • سبوحی، یدالله مطالعات انرژی در ایران [دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، 1372، صفحه 11-21]
 • سرفراز، رویا آینده‌نگری در انتقال تکنولوژی انفورماتیک [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 13-19]
 • سوپ‌چوی، هیونگ نقش تکنولوژی در توسعه ملی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 19-26]

ش

 • شاهین‌پور، محسن نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 49-54]

ص

 • صمیمی، جلال بررسی توزیع فضایی، زمانی و انرژی تابش گامای کیهانی [دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، 1372، صفحه 80-81]

ط

 • طبیبیان، محمد جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 5-10]

ظ

ع

 • عرب یعقوبی، محمود برنامه آموزش مهندسی هوانوردی در ایران و کشور‌های مهم جهان [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 42-49]
 • عرشی، علی اصغر تحولات بازار بینالمللی نفت و دورنمای آن در دهه 90 (1) [دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، 1372، صفحه 22-30]

غ

 • غفرانی، محمد باقر وضعیت تکنولوژی انرژی هسته‌ای در پایان قرن حاضر و روند تحول آن [دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، 1372، صفحه 52-67]

ف

 • فروهیده، مسعود بررسی جایگاه و موارد حقوقی و قانونی ناظر بر انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 47-48]
 • فقیه، نظام‌الدین آینده‌نگری در انتقال تکنولوژی انفورماتیک [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 13-19]

ک

 • کمالی، جمشید تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (1) [دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، 1372، صفحه 75-79]

م

 • مجرد، مهران نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 49-54]
 • مردوخی، بایزید صنعتی شدن ایران و چشم‌اندازهای توسعه صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 26-29]
 • مشایخی، علینقی نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 11-18]
 • مقیب‌زاده مشایخ، ابراهیم پست الکترونیکی؛ شبکه‌های آموزش و پژوهش [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 73-75]
 • مقداری، علی نگرشی بر ژل‌های پلیمری و ماهیچه‌های مصنوعی از دیگاه مهندسی پزشکی [دوره 9، شماره 4، 1372، صفحه 49-54]
 • میلانی، فرانک آشنایی با نرم‌افزار "Mathematica" [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 81-84]
 • مهدودی امیری، نظام‌الدین اطلاعات سراسری و همگانی [دوره 9، شماره 5، 1372، صفحه 76-78]