نمایه نویسندگان

ا

 • اربابی، هانی موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 55-63]
 • ارباب شیرانی، بهروز ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • اصغری زاده، عزت اله ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت مبتنی بر P‌R‌O‌M‌S‌O‌R‌T [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • اصلانی، سینا ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • امیری، مقصود کاربرد روش‌شناسی رویه‌ی پاسخ (R‌S‌M) و روش رگرسیون فازی درتعیین میزان بهینه‌ی عوامل مؤثر در فرایند مونتاژ کاسه‌چرخ خودرو [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 133-143]

پ

 • پورقناد، بهروز مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 127-132]

ت

 • ترابی، علی مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

ج

 • جعفریان، مصطفی مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • جولای، فریبرز مدل‌سازی انتخاب ساخت برای سفارش و ساخت به‌منظور انبارش در یک محیط ترکیبی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 47-53]

ح

 • حاجی کریمی، عباسعلی بررسی تأثیر سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی بر موفقیت شغلی مدیران از منظر ادراک از حمایت سازمانی (مطالعه‌ی موردی: بانک ملت) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-9]
 • حسن زاده مفرد، مریم مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 93-102]

خ

 • خیام باشی، احسان ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]

د

 • داراب، بهناز طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

ر

 • راستی، سعید ارائه‌ی الگوریتمی فراابتکاری بر پایه‌ی شبیه‌سازی تبرید برای مسئله‌ی زمان‌بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با زمان‌های آماده‌سازیِ وابسته به توالی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-91]

س

 • سجادی فر، سیدمهدی مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 127-132]
 • سلماسی، ناصر ارائه‌ی الگوریتمی فراابتکاری بر پایه‌ی شبیه‌سازی تبرید برای مسئله‌ی زمان‌بندی گروهی در محیط جریان کارگاهی انعطاف‌پذیر با زمان‌های آماده‌سازیِ وابسته به توالی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-91]

ش

 • شوکت پور، مریم ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت مبتنی بر P‌R‌O‌M‌S‌O‌R‌T [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • شوندی، حسن مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]

ف

 • فاضل، مهرشاد انتخاب سبد سهام بااستفاده از بهینه‌سازی گروه ذره‌ها [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 113-125]
 • فتاحی پور، فهیمه بهینه‌سازی توأمانِ فواصل بازرسی و حد کنترل در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 103-111]
 • فرجیان، مرجان بررسی تأثیر سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی بر موفقیت شغلی مدیران از منظر ادراک از حمایت سازمانی (مطالعه‌ی موردی: بانک ملت) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-9]

ق

 • قزل ارسلان، محمدرضا مدل‌سازی انتخاب ساخت برای سفارش و ساخت به‌منظور انبارش در یک محیط ترکیبی [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 47-53]

ک

 • کاشف حقیقی، محمدعلی موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 55-63]

گ

 • گل مکانی، حمیدرضا بهینه‌سازی توأمانِ فواصل بازرسی و حد کنترل در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 103-111]
 • گل مکانی، حمیدرضا انتخاب سبد سهام بااستفاده از بهینه‌سازی گروه ذره‌ها [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 113-125]

م

 • محلوجی، هاشم پیش‌بینی عملکرد فرایندهای تولیدی بااستفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی (مورد کاوی: فرایند افشانه‌ی خشک‌کننده کاشی سرامیکی) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]
 • مدرس، محمد مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 93-102]
 • منتظر، غلامعلی طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]

ن

 • نشاط، نجمه پیش‌بینی عملکرد فرایندهای تولیدی بااستفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی (مورد کاوی: فرایند افشانه‌ی خشک‌کننده کاشی سرامیکی) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 31-38]
 • نظری، احد موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 55-63]
 • نکوئی مهر، نوشین ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان) [دوره 1-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]