نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل برنامه‌ریزی آرمانی فازی، رویکردی نوین در بسط عملکرد کیفیت [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]

ا

 • ابزری، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در شرکت‌های شیمیایی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]
 • اخلاصی، امیر مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • اخوان نیاکی، سید تقی ارائه‌ی یک چارچوب تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد بنگاه‌های زنجیره‌ی عرضه با به‌کارگیری رگرسیون ریج [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • اصفهانی پور، اکبر ارزیابی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو مبتنی بر ارزش مشتری و با روش P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 127-134]
 • امیری، مقصود تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 63-70]
 • امیری، مقصود تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • اولیاء، محمدصالح پیش‌بینی روند پژوهش‌های مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 87-100]

ب

 • بابائی، محمد اسماعیل ارائه‌ی مدلی مبتنی بر داده‌کاوی برای پیش‌بینی جذب مشتری با استفاده از درخت تصمیم در «مدیریت ارتباط با مشتری» [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 15-23]
 • بیجاری، مهدی به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 63-71]
 • برادران کاظم زاده، رضا تبلیغات مشارکتی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 71-76]
 • بسطامی، نجمه ارزیابی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو مبتنی بر ارزش مشتری و با روش P‌R‌O‌M‌E‌T‌H‌E‌E [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 127-134]
 • بشیری، مهدی مکان‌یابی محور پوششی کامل چندلایه با تخصیص یگانه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-125]
 • بشیری، مهدی تخمین هم‌زمان سطوح چندپاسخی وابسته به‌هم برای داده‌های طبقه‌بندی شده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 145-157]

پ

 • پسندیده، حمیدرضا مدل موجودی چندمحصولی با محدودیت‌های فضای انبار، بودجه و کم‌ترین سطح خدمت در حالت کمبود پس‌افت جزئی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]

ت

 • تگریان، سارا جانمایی تجهیزات با تسهیلات متحرک در یک شبکه با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • توکلی، احمد استراتژی ناب ـچابک در سازمان‌های خدماتی: رویکردی مقایسه‌یی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • توکلی مقدم، رضا به‌کارگیری دو الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی پوشش مجموعه در حالت غیرقطعی بودن دسترس‌پذیری به وسایط نقلیه‌ی امدادی با رویکرد سیستم‌های صف زمان مبنا [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]

ج

 • جولای، فریبرز ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 25-39]

چ

 • چهارسوقی، سیدکمال شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 73-81]

ح

 • حسن زاده، امیر تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 63-70]

خ

 • خاتمی فیروز آبادی، سید محمدعلی روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 135-144]
 • خاشعی، مهدی به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 63-71]

ذ

 • ذگردی، سید حسام الدین ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • ذوالفقاری، روح الله ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 25-39]

ر

 • رحیم نیا، فریبرز استراتژی ناب ـچابک در سازمان‌های خدماتی: رویکردی مقایسه‌یی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • رسایی، حسن مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 93-103]
 • رضائی نیک، ابراهیم ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • رنجبر، محمد الگوریتم شاخه و کران برای یک مسئله‌ی دوهدفه‌ی زمان‌بندی اطاق‌های عمل [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 83-91]

ز

 • زارع بنادکوکی، محمد پیش‌بینی روند پژوهش‌های مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 87-100]
 • زارع شاهی، علی تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 63-70]
 • زارع مهرجردی، یحیی مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 93-103]

س

 • ساجدی نژاد، آرمان شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 73-81]
 • سلامت بخش ورجوی، علیرضا به‌کارگیری دو الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی پوشش مجموعه در حالت غیرقطعی بودن دسترس‌پذیری به وسایط نقلیه‌ی امدادی با رویکرد سیستم‌های صف زمان مبنا [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]

ش

 • شریعتی راد، مریم برنامه‌ریزی آرمانی فازی، رویکردی نوین در بسط عملکرد کیفیت [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 43-52]
 • شمس، علیرضا مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • شمس، هنگامه مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]

ض

 • ضیایی کوچصفهانی، زهرا ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 113-121]

ع

 • عابدزاده، مصطفی استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل پوششی داده‌ها برای انتخاب کاراترین چیدمان مبتنی بر ساختار نواری منعطف [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • عالم، راحله بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در شرکت‌های شیمیایی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 53-62]

غ

 • غیبی، شهریار ارائه‌ی یک چارچوب تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد بنگاه‌های زنجیره‌ی عرضه با به‌کارگیری رگرسیون ریج [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • غفوریان، عباس الگوریتم شاخه و کران برای یک مسئله‌ی دوهدفه‌ی زمان‌بندی اطاق‌های عمل [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 83-91]

ف

 • فلاح نژاد، محمدصابر مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 93-103]

ق

 • قیلی، سهیل مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • قهاری، اعظم تبلیغات مشارکتی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 71-76]

ک

 • کاظمی، ابوالفضل ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 113-121]
 • کاظمی، ابوالفضل ارائه‌ی مدلی مبتنی بر داده‌کاوی برای پیش‌بینی جذب مشتری با استفاده از درخت تصمیم در «مدیریت ارتباط با مشتری» [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 15-23]
 • کامران راد، رضا تخمین هم‌زمان سطوح چندپاسخی وابسته به‌هم برای داده‌های طبقه‌بندی شده [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 145-157]
 • کرباسیان، مهدی جانمایی تجهیزات با تسهیلات متحرک در یک شبکه با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • کریمی، حسین مکان‌یابی محور پوششی کامل چندلایه با تخصیص یگانه [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-125]

گ

 • گلمکانی، حمیدرضا بهینه‌سازی فواصل بازرسی (ثابت و غیرثابت) برای یک سیستم چند مؤلفه‌یی تعمیرپذیر با وابستگی خرابی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 41-51]

م

 • محتشمی، علی تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن به‌منظور بهینه‌سازی نرخ تولید [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 105-115]
 • مخاطب رفیعی، فریماه به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 63-71]
 • مزینانی، مصطفی استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل پوششی داده‌ها برای انتخاب کاراترین چیدمان مبتنی بر ساختار نواری منعطف [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 53-62]
 • مقدسیان، مهدی استراتژی ناب ـچابک در سازمان‌های خدماتی: رویکردی مقایسه‌یی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • منتظری هدش، نرگس پیش‌بینی روند پژوهش‌های مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 87-100]
 • مهدی زاده، اسماعیل مدل موجودی چندمحصولی با محدودیت‌های فضای انبار، بودجه و کم‌ترین سطح خدمت در حالت کمبود پس‌افت جزئی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]
 • موحدی، یاسر ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 25-39]
 • موکدی، حمید بهینه‌سازی فواصل بازرسی (ثابت و غیرثابت) برای یک سیستم چند مؤلفه‌یی تعمیرپذیر با وابستگی خرابی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 41-51]

ن

 • نظری، احد ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی [دوره 1-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-14]
 • نوروزی، نرگس به‌کارگیری دو الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی پوشش مجموعه در حالت غیرقطعی بودن دسترس‌پذیری به وسایط نقلیه‌ی امدادی با رویکرد سیستم‌های صف زمان مبنا [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]

و

 • والی زاده، شهرام مدل موجودی چندمحصولی با محدودیت‌های فضای انبار، بودجه و کم‌ترین سطح خدمت در حالت کمبود پس‌افت جزئی [دوره 1-29، شماره 1، 1392، صفحه 101-111]