کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 14
5. حل مسئله‌ی اجاره‌ی منابع با جریان‌های نقدی تنزیل شده توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-39

مهران سپهری؛ شهرام شادرخ؛ امیر عصرزاد


8. مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته‌ی سه‌سطحی با بازگشتی‌ها و تقاضای همبسته

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-37

راشد صحرائیان؛ الهه مالکی؛ شادی عقیمی پور


9. ارائه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-50

علیرضا طاهری مقدم؛ راشد صحرائیان


14. یک مدل E‌O‌Q برای کالاهای فاسدشدنی با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 1-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-90

سیدمحمدتقی فاطمی قمی