نویسنده = ���������� ���������� ��������
طراحی مدل پویای استوار تصادفی برای مکان یابی و تخصیص شبکه خدمات سلامت با ظرفیت محدود و در شرایط اختلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.57263.2192

مهدی یوسفی نژاد؛ سیما غایب لو؛ بهنام جعفرپور؛ توحید فراش زاده


بهبود سیستم‌های تخلیه‌ی بارگیری هم‌زمان با ایجاد امکان تجمیع بار

دوره 36.1، شماره 1.2، شهریور 1399، صفحه 113-123

10.24200/j65.2020.54244.2042

سجاد گوزل زاده؛ زهره خلیل پور؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری