نویسنده = سید تقی اخوان‌نیاکی
بررسی روش‌های کنترل آماری فرایند برای داده‌های خود همبسته: مطالعه‌ی موردی

دوره 22، شماره 36، دی 1385، صفحه 9-20

محمد صابر فلاح‌نژاد؛ سید تقی اخوان‌نیاکی


کاربرد طراحی آزمایش‌ها در تعیین عوامل موثر در مشخصه‌های کیفی رگلاتور آب

دوره 22، شماره 36، دی 1385، صفحه 81-85

شاروکین خنانشو؛ سید تقی اخوان‌نیاکی


انتخاب پروژه‌های داهسازی با استفاده از شبیه‌سازی

دوره 22، شماره 34، تیر 1385، صفحه 77-85

سید تقی اخوان‌نیاکی؛ علی اکبر آشوری