نویسنده = عادل آذر
ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده

دوره 32.1، شماره 2.1، اسفند 1395، صفحه 101-109

علی‌اصغر انواری رستمی؛ راحله کلاته رحمانی؛ محمدعلی آقایی؛ عادل آذر


رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی

دوره 1-30، شماره 1.1، تیر 1393، صفحه 69-79

عادل آذر؛ راحیل شربتی؛ سید حمید خداداد حسینی


برنامه‌ریزی آرمانی فازی، رویکردی نوین در بسط عملکرد کیفیت

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 43-52

عادل آذر؛ مریم شریعتی راد