نویسنده = ������������ ��������
ارائه‌ی روشی برای مقایسه‌ی پروفایل‌های مشخصه‌های کیفی زمان‌محور L‌T‌B و S‌T‌B

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 113-119

محمدرضا نباتچیان؛ حمید شهریاری؛ رسول شفائی


بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی

دوره 1-30، شماره 2، دی 1393، صفحه 101-109

محمدرضا آل آقا؛ محمد فضایلی؛ رضا بشیرزاده؛ رسول شفائی