نویسنده = �������������� ��������
زمانبندی در یک سیستم تولید سلولی پویا با دوره های متصل و امکان جابجایی ماشین‌ها در طول دوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.59048.2255

محمد کاظمی؛ احمد صادقیه؛ محمدمهدی لطفی؛ محمد علی وحدت