کلیدواژه‌ها = پنجره‌ی زمانی
ارائه دو مدل ریاضی و چهار الگوریتم ابتکاری برای مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه با درنظر گرفتن مکان-زمان‌های پیشنهادی مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.7185.2221

علی آقاداودی جلفایی؛ مهدی علینقیان


مسئله‌ی مسیریابی سفر چندهدفه با در نظر گرفتن پنجره زمانی و مطلوبیت گردشگران

دوره 38.1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 99-108

10.24200/j65.2022.57006.2179

محمد شهبازی؛ رضا توکلی‌مقدم؛ بهدین واحدی نوری


مسیریابی دوره‌یی شناورهای خدماتی با پنجره‌ی زمانی در صنعت نفت دریایی

دوره 35.1، شماره 2.2، اسفند 1398، صفحه 39-51

10.24200/j65.2019.51278.1903

روح اله ایقانی یزدلی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی