کلیدواژه‌ها = مدیریت زنجیره‌ی تأمین
ارائه‌ی یک مدل جدید مدیریت موجودی توسط فروشنده برای انتخاب خرده‌فروش در شرایط رقابتی

دوره 37.1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 103-115

10.24200/j65.2021.56263.2142

مرضیه کریمی؛ حسن خادمی زارع؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدباقر فخرزاد


تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 63-70

مقصود امیری؛ امیر حسن زاده؛ علی زارع شاهی