کلیدواژه‌ها = -
مدل‌سازی تشکیل کک و اثر آن بر غیر فعال شدن کاتالیزور مونومر استایرن

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 65-75

طاهره عسگری؛ مجتبی صدرعاملی؛ جعفر توفیقی


معرفی کتاب

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 91-94


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 97-100


بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 3-6

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های ان

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 7-11

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال؛ بهمن مهری


تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 13-21

جواد عبدی؛ فرزان رشیدی؛ کارو لوکس؛ علی خاکی صدیق


طراحی جبران‌کننده پیش بین درکنترل سیستم‌های دارای محدودیت روی ورودی

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 23-29

محمد حائری؛ نیما اعلم


تحلیل پایداری ولتاژ و توان در حالت‌های مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 41-49

محمد رضا میرسپاسی؛ عباس شولائی


مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 51-63

محسن فرشاد؛ کارو لوکس؛ حسن غفوری


روش جدید برای محاسبهی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون‌های پرتاب شده در نیمه هادی‌ها

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 65-75

محمد مولوی کاخکی؛ حسین سالاری


معرفی کتاب

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 85-89


چکیده

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، خرداد 1384، صفحه 96-93


بررسی بهسازی و سرعت سردشدن الیاژ آلومینیم AS5U3G

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 15-21

حسن سعید‌ی‌نیا؛ سعید شبستری؛ سعید سعیدی‌ نیا


بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر الیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 22-28

فردین نعمت‌زاده؛ امیر حسین کوکبی؛ سید محمد مهدی هادوی؛ فرامرز عادلی


پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 29-37

سید مسعود حافظ حقیقت؛ علی کریمی طاهری


بررسی شرایط تولید اب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 61-64

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی؛ خدیجه قراط


بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 65-69

سیدرموسی خالصی‌زاده؛ محمد هادی نورانی