کلیدواژه‌ها = -
بررسی تاثیر پارامتر‌های مختلف آبکاری بر ساختار و شکل پوشش‌هاب قلع

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 33-39

عبدالله افشار؛ مهدی یاری


طراحی مجموعه پیل سوختی بسپار جامد یک کیلووات

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 40-44

محمد کاظمینی


بررسی تبدیل مستقیم فتوکاتالیستی متان به متانول برای مصرف DMFC

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 45-48

علی رضا مشفق؛ مهرنوش دشتی


زباله‌ی جامد خطرناک و وضعیت آن در تهران

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 62-68

پریوش مصلحی مصلح آبادی


طراحی یک سیستم جامع حسابداری به عنوان ابزاری مهم در سیستم اطلاعاتی مدیریت

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 69-73

سید موسی خالصی‌زاده؛ سید علی طیب


معرفی کتاب

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 95-97


چکیده

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 100-104


فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 3-7

حسن غقوری فرد؛ مسعود کامران


چشم‌انداز فناوری اطلاعات در هزاره‌ی سوم

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 8-13

مهدی فهیمی


آینده علم و فناوری در ایران و جهان

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 14-17

مهرداد بیات


سیاست راهبردی فناوری اطلاعات

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 18-24

غلامرضا بیات


نقش شبکه‌های اطلاع رسانی و فناوری‌های چند رسانه‌یی درارتقاء سطح علمی و فنی کشور‌ها

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 25-30

علیرضا علی احمدی؛ محمدرضا بیگ‌زاده


فناوری اطلاعات در ایران و جایگاه آتی آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 31-36

سید محمد رضا صدری؛ شروین امیری


اولویت‌ها در سیاست‌گذاری علم و فناوری

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 37-47

محمد حسین سلیمی؛ امیر علی سیف‌الدین


علم و فناوری اینده با رویکردی به نقش دانشگاه

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 48-53

ابوالحسن وفایی


توسعه‌ی علم و فناوری در ایران با رویکردی به بخش کشاورزی

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 54-66

علی آهون‌منش؛ محمد شاهدی


جهانی شدن و پیامد‌های آن بر برنامه‌ریزی آموزشی دردانشگاه‌های ایران

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 67-74

یدالله مهرعلی‌زاده؛ محمد علی نائلی


معرفی کتاب

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 75-78


چکیده

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، اردیبهشت 1381، صفحه 81-84