کلیدواژه‌ها = -
خبرها

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 66-69


مروری برکنگره ملی مهندسی شیمی ایران "تجربه چهارم"

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 70-72


معرفی مقالات پژوهشی ریاضی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 73-84


معرفی کتاب

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 85-90


خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 94-91


گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 3-23

علی اکبر صالحی؛ جعفر کیوانی


بررسی و مقایسه هزینه‌های تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی در برخی از دانشگاه‌های خارج با ایران

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 24-28

علی مقداری


شیمی درقرن آینده و راهبرد آموزشی ما

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 29-36

داور م.بقاعی


تکنولوژی، سازمان و تعاون

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 37-42

غلامرضا شافعی


مقایسه آموزش مهندسی در ایالات متحده امریکا و مجارستان

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 42-43

فرنک سیدروفسکی


گزارش ملی آموزش عالی ایران 75-1374 منتشر شد

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 44-52


نگاهی به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و فعالیت گروه علوم مهندسی

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 52-63


امکانات اطلاع رسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 64-66


اخبار

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 67-70


معرفی کارنامه پژوهشی دانشکده‌های شیمی و مهندسی عمران شریف (74)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 71-82


فهرستگان مقالات "شریف" دوره پنجساله

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 83-87

میترا دیلمقانی


معرفی کتاب

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 88-90


خلاصه مقالات

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 94-91


مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 3-8

سید محمد معطر حسینی


آموزش‌های مهندسی؛ فرصت تحقیقاتی استادان، بازآموزی مهندسان و کارآموزی دانشجویان

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 9-12

مسعود شفیعی


بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 18-25

عباس افرازه؛ سید نوالله حسن‌زاده


ارائه پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات ارتباط میان صنایع و دانشگاه‌ها

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 26-28

داریوش مولا


بررسی مشکلات ارتباط صنعت با دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 29-33


اقدامات پیشنهادی در جهت همکاری دانشگاه و صنعت و نقش آن در توسعه

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 33-36