کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
مدیریت درس‌آموخته‌های پروژه در سازمان پروژه‌محور

دوره 31.1، شماره 2.1، اسفند 1394، صفحه 141-152

مهران سپهری؛ میثم آفتابی


ارائه‌ی مدلی برای ارزش‌گذاری دانش

دوره 25، شماره 49، مرداد 1388، صفحه 39-46

محمدباقر منهاج