کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ریاضی
مدلی برای بهینه‌سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم‌های پروژه‌ی توسعه‌ی محصول جدید

دوره 33.1، شماره 2.2، اسفند 1396، صفحه 39-49

10.24200/j65.2018.5508

سیدمهدی حسینی سرخوش؛ پیمان اخوان؛ مرتضی عباسی


طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی)

دوره 32.1، شماره 2.2، اسفند 1395، صفحه 15-25

سید مهدی مصطفوی؛ امیر البدوی؛ علی حسین‌زاده کاشان