کلیدواژه‌ها = خانه‌ی کیفیت
ساخت خانه‌ی کیفیت در فرایند Q‌F‌D با استفاده از داده‌های نامتقارن چندزبانی

دوره 32.1، شماره 2.1، اسفند 1395، صفحه 141-152

سید محمدحسن حسینی؛ محمد قدوسی براتی؛ لیلا محروق


ارائه‌ی یک سیستم فازی هوشمند برای ارزیابی و آنالیز خانه‌ی کیفیت

دوره 31.1، شماره 2.1، اسفند 1394، صفحه 49-59

سیدحسین ایرانمنش؛ حمید رستگار؛ محمدحسین مختارانی


برنامه‌ریزی آرمانی فازی، رویکردی نوین در بسط عملکرد کیفیت

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 43-52

عادل آذر؛ مریم شریعتی راد