کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چندهدفه
بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف

دوره 31.1، شماره 1، تیر 1394، صفحه 93-105

اسماعیل مهدی زاده؛ امین محمودی؛ وحید حاجی پور


مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوباره‌کاری تولید با استفاده از رویکرد صف

دوره 1-30، شماره 2، دی 1393، صفحه 67-71

محمدامین ایری؛ سیدحمیدرضا پسندیده