کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
یک رویکرد جدید به‌منظور خوشه‌بندی سری‌های زمانی با استفاده از ترکیب زیرسری‌هایی زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2022.60405.2303

علی قربانیان؛ حمیده رضوی