توسعه مدل ریاضی برای تخصیص واکسن با در نظر گرفتن سیاست‌های دولتی در اجرای پروتکل‌های بهداشتی شامل قرنطینه عمومی و مدل اپیدمی SEIR

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکترا، دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

شیوع بیماری‌های واگیردار، سیاست‌گذاران را وادار به اجرای سیاست‌های مختلفی برای مقابله با بیماری کرده است. یکی از این سیاست‌ها، اجرای واکسیناسیون است که در صورت محدودیت تعداد دز واکسن، بایستی برنامه‌ریزی مناسبی برای توزیع آن صورت گیرد. تاکنون توزیع بر اساس گروه‌های سنی بوده، حال آنکه چنین برنامه‌ای در کنار سیاست اجرای قرنطینه عمومی، منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای زیادی شده است. در این مقاله، با در نظر گرفتن مدل اپیدمی SEIR، استراتژی واکسیناسیون موازی افراد برای کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از افراد بیمار و آثار اقتصادی ناشی از تعطیلی مشاغل مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تئوری کنترل بهینه به تعیین میزان واکسن مورد نیاز برای هر گروه پرداخته شده است. نهایتا، برای ارزیابی مدل، مثالی بر اساس داده‌های واقعی ارائه شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که استفاده از رویکرد واکسیناسیون موازی در کنترل بیماری و اثرات اقتصادی ناشی از بیماری، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A novel mathematical model for vaccine allocation considering governmental health policies and SEIR epidemic model

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Shamsi Gamchi 1
  • Maryam Esmaeili 2
1 Postdoctoral Researcher, Alzahra university
2 Associate professor, Alzahra university
چکیده [English]

The spread of infectious disease forces nations to deal with disease effects through various protocols and interventions. Vaccination is a powerful tool for immunizing people against the epidemic. In the case of limited vaccine dose resources, an appropriate plan for vaccine allocation should be in place. During the Covid-19 outbreak, vaccination was based on age groups, while other protocols, such as the lockdown policy were implemented, resulting in shop closures. It should be noted that implementing lockdown policies and, as a result, shop closings have various economic and psychological consequences on business owners. As a result, a new strategy should be developed to deal with similar impacts in the future. Using the SEIR epidemic model, we propose a new strategy called parallel vaccination, to reduce the social cost of infected individuals as well as the economic impact of lockdown policy. In order to do so, we prioritize retailers and shopkeepers in addition to the age groups. Therefore, we create a bi-objective mathematical model to reduce the social cost of infected individuals and the economic impact of implementing the lockdown policy. In addition, differential equations from the SEIR epidemic model are used as model constraints to reflect on the dynamicity of the infectious disease. Finally, we use optimal control theory to determine the amount of vaccine doses that should be allocated to each priority group in order to control the epidemic. To evaluate the model's performance, an illustrative example inspired by a real case is presented, and its numerical result is discussed. The findings show that implementing the new vaccine allocation strategy reduces both the social cost of infected people and the economic impact of lockdown policy. As a result, policymakers should consider such strategies to control epidemic disease outbreaks as well as their side effects such as economic and psychological effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious disease
  • SEIR epidemic model
  • Parallel Vaccination
  • Optimal control
  • Lockdown policy