طراحی چارچوب ریسک آگاهی فرآیند اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار و مدیریت ریسک دو مفهوم مهم در توسعه کسب‌و‌کارها می‌باشند. قبلا نگاه جداگانه به این دو مفهوم وجود داشت. رویکرد جدید نگاه تلفیقی به آنها است. این مقاله با این نگاه، روی مهمترین فرآیند صنعت بانکداری ایران، اعطای تسهیلات، تمرکز و در آن چارچوبی در قالب جدول به منظور ریسک‌آگاهی (ریسک‌های عملیاتی) این فرآیند ارائه می‌کند. ستونهای جدول، الگوهای ریسک برای سیستم‌های اطلاعاتی هستند که از ادبیات موضوع استخراج و در این مقاله برای صنعت بانکداری ایران اختصاصی‌سازی شده‌اند. سطرهای جدول، زیرفرآیندهای اصلی اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری می‌باشد. استفاده از این چارچوب به دو شکل امکان‌پذیر است. اول استفاده از سطرهای جدول که برای افراد مرتبط با زیرفرآیندها و نتیجه آن افزایش آگاهی نسبت به ریسک‌های مترتب در آن زیرفرآیند است. دوم استفاده از ستون های جدول که مختص افرادی است که به طور مستقیم درگیر زیرفرآیندها نیستند و نگاه ریسک‌محور به تمامیت صنعت بانکداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a framework of risk aware process management in lending process in banking industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh 1
  • Mohammad Aghdasi 2
  • Mohammad Ali Rastegar 2
1 PhD student in industrial engineering at TMU
2 Tarbiat Modarre University, School of Engineering, Dept. of Industrial Engineering
چکیده [English]

Business process management (BPM) and risk management (RM) are two essential concepts in the development of large businesses. These are considered key success factors for organizations. Risks are part of every business activity. If a risk occurs it may threaten the organizational goals causing time delays, additional costs, loss of quality, having lower than anticipated profits or experience a loss rather than taking a profit. A business process is a set of activities that are executed according to certain rules to achieve a predefined business goal. Thus, if risk occurs it may threaten the execution of business processes. In the past, these categories were considered separately, and each of them was able to address business problems partially as well. The new approach toward these two branches of science is an integrative approach. Sometimes, the results and outcomes of these two management branches are in conflict with each other. However, integrating these two can also result in unique achievements that cannot be achieved by implementing them separately. In This paper we focus on one of the most important processes in the banking industry in Iran called lending process and uses the concept of risk aware business process management (R-BPM) to present a framework for risk awareness of this process. The framework is presented in the form of a table to raise awareness about the risks of the process (operational risks). The columns of the table represent risk patterns for information systems extracted from the related literature and customized in the present study for the banking industry of Iran. On the other hand, the rows show the main sub-processes of lending in the industry. While the rows of the table can be utilized by people dealing with the sub-processes to raise their awareness about the risks related to each sub-process, the columns are beneficial for people who are not directly dealing with the sub-processes and view the whole banking industry with a risk-oriented approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • Process Management
  • Risk-aware Business Process Management
  • Banking Industry
  • Lending Process