انتخاب بهینه‌ی پروژه‌های پورتفولیو به کمک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی فازی با در نظر گرفتن وابستگی میان پروژه‌ها

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران-پردیس دانشکده های فنی-دانشکده مهندسی صنایع

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت کسب‌و‌کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

اکثر شرکت‌های مبتنی بر پروژه به‌منظور حداکثر نمودن ارزش تجاری سازمان و افزایش سودآوری، در افق‌های زمانی مشخص اقدام به تعریف پروژه‌های مناسب می‌نمایند. دراین‌بین با توجه به اینکه پروژه‌های یک پورتفولیو برای دستیابی به منابع موردنیاز خود با یکدیگر رقابت می‌کنند، وابستگی میان پروژه‌های یک سازمان و تأثیر بالقوه و بالفعل آن‌ها برای انتخاب سبد پروژه‌ها، برای مدیران اهمیت ویژه‌ای پیداکرده است. مقاله حاضر با استفاده از تکنیک‌های فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و سیستم استنتاج فازی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی فازی ارائه داده است که به دنبال انتخاب پروژه‌های یک پورتفولیو با ایجاد حداکثر هم‌افزایی میان آن‌ها در شرایط عدم قطعیت است. در چارچوب ارائه‌شده از مفهوم هم‌افزایی به‌گونه‌ای استفاده می‌شود که محدودیت‌های زمانی، هزینه‌ای و تعاملات میان آن‌ها ارضا شده و تصمیم‌گیرندگان امکان ارزیابی حالت‌های مختلف انتخاب را داشته باشند. همچنین به‌منظور بیان اثربخش بودن مدل پیشنهادشده یک مطالعه موردی در صنعت تلکام ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fuzzy mathematical planning model for project portfolio selection considering projects interdependencies

نویسندگان [English]

  • Ali Bozorgi-Amiri 1
  • Alireza Adibi 2
  • Hamidreza Adibi 3
1 Associate Professor School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran
2 School of Industrial Engineering, College of Engineering University of Tehran, University of Tehran, Tehran, Iran;
3 School of MBA, Management department, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Projects are used in most organizational structures including strong matrix, weak matrix, balance matrix, project-oriented, virtual, hybrid and project management office to achieve the goals of the organization. Many organizations consider their successful projects as a competitive advantage and use a comprehensive portfolio management system to manage projects, plans and operations to achieve their organizational goals. As project management has become more professional, the focus of organizations has shifted from management to one or more complex projects separately and to the management of an interconnected set of projects. Therefore, a formal portfolio management process is a requirement for integrated implementation and the use of a portfolio system to manage projects to achieve the goals and strategies of the organization based on the desired criteria of management, is necessary. Income sources in almost all of the project-based companies, especially in IT Industry, are highly dependent on the company's project revenue, so Project Portfolio Selection has always been one of their managers' main concerns. To maximize their business value and profitability, these companies define appropriate projects in specific time horizons. Because the projects compete for resources, the interdependence between an organization's projects and their potential and actual impact on the portfolio selection has become particularly important to managers. Applying Analytical Hierarchy Process (AHP) technique and the Fuzzy Inference System (FIS), this paper presents a hybrid model of Fuzzy Mathematical Programming that seeks to select projects in a portfolio by creating maximum synergies between them in the presence of uncertainty. In the proposed model, the concept of synergy is used in such a way that time constraints, costs, and interactions between them are satisfied, and decision-makers have the opportunity to evaluate different selection modes. We used the fuzzy conditional programming approach in the objective function and the Jimenez method in constraints to defuzzify the problem. In order to express the effectiveness of the proposed model, it is applied in the telecom industry as a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project portfolio selection
  • Projects interdependency
  • Fuzzy mathematical planning
  • Fuzzy Inference System
  • Analytical Hierarchy Process