تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

چکیده

تفاله‌ی چغندرقند که از منابع غنی پلی ساکاریدی است، از ضایعات کارخانجات تهیه‌ی قند از چغندرقند حاصل می‌شود. نمونه‌هایی از این تفاله به‌صورت برگ‌های تر و خشک، از کارخانه‌ی قند شاهرود تهیه شد. نمونه‌های تر ابتدا برای انجام مطالعات در دمای $-{20}^{c‌i‌r‌c}c$ نگه‌داری، و سپس در دمای ۱۰۰−۵۰ درجه سانتی‌گراد در سینی خشک‌کن با هوای داغ قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که دمای بهینه برای تولید تفاله خشک برگی مناسب ۸۰ درجه سانتی‌گراد است؛ و کیفیت نمونه‌ی خشک‌شده در این دما از سایر نمونه‌ها بهتر است. مطالعات آماری نیز حاکی از اختلاف معنی‌دار بین نمونه‌های خشک شده در دماهای متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beet pulp, reviews and drying

چکیده [English]

Beet pulp which is rich in polysaccharides, lesions of the beet sugar factories preparation can be produced. Examples of this form leaves wet and dry pulp, was prepared from the sugar factory anymore. More samples for studies beginning at temperatures $ - {20} ^ { circ} c $ maintenance, and then 100-50 ° C temperature in tray dryer with hot air were. Results indicate that the optimum temperature for producing dried leaf pulp is good 80 degrees Celsius, and the quality of the dried sample temperature is better than the other samples. Studies also indicate statistically significant differences between samples were dried at different temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -