بررسی شرایط بهینه غنی‌سازی فروکتوز از ضایعات خرما به‌ روش آنزیمی

چکیده

شربت‌های قندی حاوی گلوکز و فروکتوز با محدوده‌ی غلظتی ۶۰ تا ۸۰ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر توسط آنزیم گلوکز ایزومراز در شرایط بهینه‌ی درجه حرارت، p‌H و زمان به شربت‌های قندی غنی‌شده از فروکتوز تبدیل می‌شوند. عملکرد آنزیم گلوکز ایزومراز تثبیت‌شده روی قند مایع حاصل از شیره‌ی خرما، تحت شرایط خاصی در سیستم ناپیوسته بررسی و بهینه شد. از آب‌کافت )هیدرولیز(ساکاروز موجود در شیره‌ی خرما، به‌دلیل ناچیز بودن مقدار، صرف‌نظر شد. فرایند همپارشدن )ایزومریزاسیون( در محدوده‌ی دمایی $30-90^{c‌i‌r‌c} C$ و محدوده‌ی p‌H۸٫۵−۶ در سیستم ناپیوسته، برای مدت ۳۰ دقیقه بررسی شد و محدوده‌ی دمایی $50-60^{c‌i‌r‌c} C$ به‌عنوان حرارت بهینه و محدوده‌ی p‌H۷٫۷−۷ به‌عنوان p‌H بهینه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal conditions, enrichment of fructose from date palm wastes enzymatic method

چکیده [English]

Sugar syrups containing glucose and fructose concentration range of 60 to 80 grams per 100 ml by the enzyme lucose Isomerase in optimal conditions of temperature, pH and time of enriched fructose syrups sugar transformation. Glucose Isomerase enzyme Tsbytshdh performance liquid from the sugar palm sap, under certain conditions in batch system was reviewed and optimized. Of hydrolysis) hydrolysis (sucrose in palm sap, due to the low amount, was regardless. Hmparshdn process) Ayzvmryzasyvn (the temperature range $ 30-90 ^ { circ} C $ and the range pH8.5-6 in the batch system, for 30 min and temperature range of $ 50-60 ^ { circ} C $ as the optimal temperature range pH7.7-7 as the optimum pH was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -