مدل چند محصولی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت سفارش هم‌زمان

نویسنده

دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار مدلی دوسطحی، شامل یک فروشنده و چندین خریدار در زنجیره‌ی تأمین بررسی خواهد شد. این مدل به‌منظور بیشینه‌سازی سود زنجیره‌ی تأمین، تحت فرضیه‌های مدیریت موجودی توسط فروشنده، براساس بهینه‌سازی طول دوره‌ی سفارش خریدار فرموله خواهد شد و طبق پیش‌فرض‌های مسئله، تقاضا در بازار هریک از خریداران تابعی خطی از قیمت فروش در نظر گرفته می‌شود. در این نوشتار برای اولین‌بار در ادبیات موضوع حالت چندمحصولی و محدودیت سفارش هم‌زمان محصولات در مدل ریاضیِ مسئله‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده در نظر گرفته می‌شود. به‌کارگیری مدل با استفاده از یک مثال عددی بررسی می‌شود. مثال مورد مطالعه در این نوشتار با استفاده از نرم‌افزار LINGO حل خواهد شد و به‌منظور تحلیل حساسیت مدل ارائه‌شده، حساسیت مثال عددی نسبت به هزینه‌ی ثابت سفارش‌دهی و تعداد خریداران بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A MULTI-ITEM VENDOR-MANAGED INVENTORY WITH JOINT ORDERING CONSTRAINT

نویسنده [English]

  • M. Amiri
Accounting & Management, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

This paper investigates a two-echelon single-vendor multiple-buyers supply chain model. This model formulates an under Vendor Managed Inventory (VMI) mode of operation, in order to maximizing the profit of the supply chain, based on optimizing the length of the buyer ordering period; the relationship between the demand of buyers and the sales price is also considered linearly.
In this paper, for the first time, a two-echelon single-vendor multiple-buyers supply chain model is considered under multi-item and joint ordering assumptions. Also, analysis of the model is carried out with a numerical study. Furthermore, the numerical example is solved using the LINGO tool, and the sensitivity of the model, with the number of buyers and the constant ordering cost, is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • vender managed inventory
  • multi-item model
  • joint ordering