بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه علم و فرهنگ

3 پردیس دانشکده فنی - دانشگاه تهران

4 دانشکده مهندسی صنایع - دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

آخرین گام در یک برنامه‌ی نگه‌داری و تعمیرات مبتنی بر شرایط )C‌B‌M(،تصمیم‌گیری برای سیاست‌های مختلف نگه‌داری و تعمیرات است. این گام مهم‌ترین و بحرانی‌ترین گام برای مجریان برنامه است. تصمیم‌گیری یادشده با توجه به اهداف مختلف ــ نظیر کاهش هزینه‌های نگه‌داری و تعمیرات و افزایش قابلیت استفاده ــ صورت می‌پذیرد. در این نوشتار ایجاد یک مدل برنامه‌ریزی پویا به‌منظور تعیین آستانه‌ی اجرای نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در برنامه‌ی C‌B‌M، مورد نظر است. مبنای مدل‌سازی، هزینه‌های انتظاری برنامه‌ی‌C‌B‌M )حاصل‌ضرب مقادیر مختلف هزینه به‌ازای تصمیمات مختلف و احتمال هریک از تصمیمات( بوده است. در این نوشتار با استفاده از ضریب $a‌l‌p‌h‌a$ ، مدل مربوطه حافظه‌دار شده و تنزل درجه‌ی دستگاه در معادلات به‌شکلی واقعی‌تر در نظر گرفته شده است. در محاسبات، نقطه‌ی بهینه برای تعویض اقتصادی دستگاه نیز محاسبه شده است. به‌منظور ساده‌سازی، از ارزشِ زمانیِ پول صرف نظر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OPTIMIZATION OF THE THRESHOLD FOR PREVENTIVE MAINTENANCE ACTIONS IN A CONDITION-BASED MAINTENANCE PROGRAM USING A DYNAMIC PROGRAMMING APPROACH

نویسندگان [English]

  • Kamran Shahanqy 1
  • M Jafarian 2
  • M. Beikverdi 3
  • Z. nejadbiglari 4
1 Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
2 -
3 -
4 -
چکیده [English]

The last step of a condition based maintenance (CBM) program is maintenance decision-making. Sufficient and efficient decision support is crucial to the decision of maintenance personnel on taking maintenance actions. This decision making should be undertaken according to certain criteria such as risk, cost, reliability and availability.
This paper considered a dynamic programming model to optimize the threshold for preventive maintenance actions in a condition-based maintenance program. The basis of this modeling is the average cost of maintenance actions, failures and exchanges. In this paper, we improved the memory of the deterioration of the model with coefficient ( ). We compute the optimal point to exchange the machine and plotted the time value of Money to simplify.

کلیدواژه‌ها [English]

  • condition base maintenance (CBM)
  • threshold
  • decision making
  • Dynamic programming
  • Reliability
  • replacemet