ارائه‌ی مدلی برای توسعه‌ی چابکی در سازمان‌ها

نویسنده

دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در عرصه‌ی کسب‌وکار، سازمان‌ها برای کسب مزایای رقابتی در دست‌یابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب‌وکار، لازم است به‌صورت چابک عمل کنند. این قابلیت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تغییرات غیرقابل پیش‌بینی را به‌منظور دست‌یابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه‌ی زمانی در فعالیت‌های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. چابکی به‌معنی مجموعه‌یی از توان‌مندی‌ها و شایستگی‌ها است که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب‌وکار می‌شود. در این نوشتار پس از بررسی مدل‌های مفهومی چابکی، مدلی برای توسعه‌ی چابکی درسازمان‌ها پیشنهاد شده است. سپس این مدل با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل عاملی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدل نهایی دارای ابعاد مختلفی است که سرعت، پاسخ‌دهی، انعطاف‌پذیری، توسعه‌ی شایستگی، بهبود محصولات و خدمات، و غنی‌سازی مشتری را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A MODEL FOR AGILITY DEVELOPMENT IN ORGANIZATIONS

نویسنده [English]

  • Mohammad fathian
Faculty of Engineering, Science & Technology
چکیده [English]

The increasing rate of competition and unrespectable changes in today's business world, make the organizations become as agile as possible, to exploit the best opportunities in obtaining the success of their organizational goals.
This capability helps them explore, adapt and report unanticipated changes, in order to get a better place in the competitive market, by improving the time cycle for managerial actions as rapidly as possible.
Agility is a set of capabilities and competencies that an organization needs to thrive and prosper in a continuously changing, unpredictable business environment. This paper first suggested a model for organizational agility and, then, evaluated the model by Principal Component Analysis (PCA).The final model contains different dimensions, which are: speed, responsiveness, flexibility, competency extension, improvement of products & services, and enriching the customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • agile organization
  • the conceptual model of agility
  • Factor Analysis