نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 69-79]
 • آقایی، عبداله کاربرد رویکرد زنجیره‌ی مارکوف در طراحی نمودارکنترل جمع تجمعی برای پایش رضایت و وفاداری براساس مشاهدات رضایت‌سنجی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 15-25]
 • آل آقا، محمدرضا بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 101-109]

ا

 • اخوان، پیمان بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 139-147]
 • ایری، محمدامین مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوباره‌کاری تولید با استفاده از رویکرد صف [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 67-71]
 • ارشدی خمسه، علیرضا مدل تصمیم‌گیری چندهدفه‌ی فازی جهت تخصیص سفارش به تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین چند دوره‌یی با در نظر گرفتن نرخ تورم در پارامترهای مالی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 119-131]
 • اروجلوی جدید، افشین زمان‌بندی خطوط ریلی و ظرفیت ایستگاه‌ها در شبکه‌های چندخطه با ارائه‌ی حدود بالای ابتکاری [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • اسدی کنگرج، ابراهیم تأثیر مکان گلوگاه بر معیارهای عملکردی خط تولید در محیط سری انعطاف‌پذیر با ماشین‌های غیرمشابه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 13-24]
 • اسمعیلی، مریم نمودارهای کنترل G‌W‌M‌A و D‌G‌W‌M‌A برای مشخصه‌های کیفی وصفی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 129-138]
 • اعرابی، محمدعلی طراحی الگوی اثربخش مدیریت فرایندها در سازمان‌های عمومی با استفاده از چارچوب P‌C‌F و رویکرد B‌P‌M‌N [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 154-145]
 • اقبالی، مهدی ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 101-107]
 • اکبری جوکار، محمدرضا بررسی راه‌کارهای تبدیل بنگاه‌های لجستیکی سنتی به شرکت‌های لجستیکی طرف سوم (3P‌L) مطالعه‌ی موردی: شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 91-103]
 • البدوی، امیر ارتباط بین عملکرد اجرایی دولت و مدیریت ارتباط با شهروند [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 51-61]
 • امیری، امیرحسین پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 21-27]
 • امیری، امیرحسین پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز ۲ [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 73-85]
 • امیری، امیر حسین ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 3-12]
 • امیری، امیر حسین یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل‌های خطی چندگانه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 113-119]
 • امیری، مقصود ارائه و حل یک مدل چندهدفه‌ی فازی کامل برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 105-111]
 • امیری، مقصود کاربرد متدولوژی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان پوسته‌ی اسلب در کوره‌های پیش‌گرم [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 143-139]
 • امین ناصری، محمدرضا تأثیر مکان گلوگاه بر معیارهای عملکردی خط تولید در محیط سری انعطاف‌پذیر با ماشین‌های غیرمشابه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 13-24]
 • انجم شعاع، رویا نمودارهای کنترل G‌W‌M‌A و D‌G‌W‌M‌A برای مشخصه‌های کیفی وصفی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 129-138]

ب

 • برادران کاظم زاده، رضا بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 47-57]
 • برادران کاظم زاده، رضا پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز ۲ [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 73-85]
 • بزرگی، نجمه ارائه‌ی الگوریتم جست‌وجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسئله‌ی چیدمان پویای تسهیلات [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 109-117]
 • بشیری، مهدی ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 3-12]
 • بشیری، مهدی شناسایی ترکیب غیرمسلط عوامل کنترلی در مسئله‌ی چندپاسخه با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 11-19]
 • بشیرزاده، رضا بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 101-109]

پ

 • پسندیده، سیدحمیدرضا مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوباره‌کاری تولید با استفاده از رویکرد صف [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 67-71]
 • پسندیده، سید حمیدرضا مدل‌سازی یک‌پارچه تولیدکننده ـ خرده‌فروشان بر پایه مدیریت موجودی توسط فروشنده [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 111-118]
 • پوراسماعیلی، مرتضی بهینه‌سازی حد کنترل در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط با فرض ثابت نبودن هزینه‌ی تعویض به‌دلیل خرابی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-45]
 • پوراسماعیلی، مرتضی بهینه‌سازی حد تعویض پیشگیرانه و برنامهبازرسی‌ها در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط، با فرض غیرنزولی بودن هزینه‌ی تعویض به‌دلیل خرابی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 3-13]
 • پورسبزی، امید مدل تصمیم‌گیری چندهدفه‌ی فازی جهت تخصیص سفارش به تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین چند دوره‌یی با در نظر گرفتن نرخ تورم در پارامترهای مالی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 119-131]

ت

 • تارخ، محمدجعفر به‌کارگیری هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری الکترونیک (مطالعه‌ی موردی سازمان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، داده‌های بخش عوارض و نوسازی) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 81-88]

ج

 • جلیلی، سعید ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 101-107]
 • جلیلی، مجید ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 3-12]

چ

 • چراغعلی، سمیه بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 139-147]
 • چهارسوقی، کمال طراحی ابزار پشتیبان تصمیم برای هماهنگی زنجیره‌ی تأمین: با استفاده از مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 29-39]

ح

 • حبیبی، مجید مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 119-127]
 • حجتی، سیدمحمدحسین روشی جدید برای وزن‌دهی به خواسته‌های مشتریان و اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی محصول با رویکرد Q‌F‌D فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 137-150]
 • حسنی انبوهی، محمد یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل‌های خطی چندگانه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 113-119]
 • حوائجی، حسین ارتباط بین عملکرد اجرایی دولت و مدیریت ارتباط با شهروند [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 51-61]

خ

د

 • دارابی، هادی بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 47-57]
 • دورودیان، محمد هادی پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 21-27]
 • دولتخواه دولتسرا، ساناز استراتژی‌های رضایت‌مندی مسافرین از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مبتنی بر سیستم‌های خاکستری (مطالعه‌ی موردی: صنعت هواپیمایی ایران) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 63-79]

ر

 • رحمن نیا، فهیمه طراحی شبکه‌ی توزیع محصولات کارخانه با استفاده از مدل «مکان‌یابی هاب میانی» با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت مراکز توزیع و سطح سرویس‌دهی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 131-136]
 • رزمی، جعفر طراحی شبکه‌ی توزیع محصولات کارخانه با استفاده از مدل «مکان‌یابی هاب میانی» با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت مراکز توزیع و سطح سرویس‌دهی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 131-136]
 • رئیسی نافچی، محمد مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید پذیرش و زمان‌بندی سفارشات دو عاملی با هدف بیشینه‌سازی مجموع سود [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-99]

ز

 • زارع مهرجردی، یحیی روشی جدید برای ارزیابی عملکرد سبد سهام در مدل میانگین، واریانس و چولگی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه‌ی موردی: بازار بورس ایران [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 89-99]
 • زارعی نژاد، محسن روشی جدید برای وزن‌دهی به خواسته‌های مشتریان و اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی محصول با رویکرد Q‌F‌D فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 137-150]

س

 • ستاک، مصطفی مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 119-127]
 • سلماس نیا، علی بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 47-57]

ش

 • شافعی، رضا ارائه‌ی مدل ترکیبی ارزیابی سطح آمادگی کسب‌وکار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 158-149]
 • شیخ، رضا «مکبث» روشی برای ارزیابی مطلوبیت طراحی‌های سیستمی مبتنی بر بدیهیات [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 133-138]
 • شربتی، راحیل رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 69-79]
 • شفائی، رسول بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 101-109]
 • شهریاری، حمید کاربرد رویکرد زنجیره‌ی مارکوف در طراحی نمودارکنترل جمع تجمعی برای پایش رضایت و وفاداری براساس مشاهدات رضایت‌سنجی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 15-25]

ص

 • صباغی، طیبه بررسی راهکارهای مؤثر برای کاهش محدودیت‌های امنیتی و نقض حریم شخصی در استفاده از سیستم‌های R‌F‌I‌D در ایران (موردکاوی: گذرنامه‌ی الکترونیکی) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-34]
 • صحرائیان، راشد ارائه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 41-50]
 • صحرائیان، راشد مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته‌ی سه‌سطحی با بازگشتی‌ها و تقاضای همبسته [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • صفائی پور، هدی به‌کارگیری هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری الکترونیک (مطالعه‌ی موردی سازمان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، داده‌های بخش عوارض و نوسازی) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 81-88]
 • صمیمی، یاسر کاربرد رویکرد زنجیره‌ی مارکوف در طراحی نمودارکنترل جمع تجمعی برای پایش رضایت و وفاداری براساس مشاهدات رضایت‌سنجی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 15-25]

ط

 • طاهری مقدم، علیرضا ارائه‌ی یک مدل ترکیبی برنامه‌ریزی تولید ـ کنترل موجودی غیر قطعی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 41-50]

ع

 • عابدزاده، مصطفی ارائه‌ی الگوریتم جست‌وجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسئله‌ی چیدمان پویای تسهیلات [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 109-117]
 • عزیزی بروجردی، سهیل ارائه‌ی یک رویکرد جست‌وجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به‌منظور حل مسئله‌ی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر چندهدفه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 59-67]
 • عزیزمحمدی، مهدی کاربرد متدولوژی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان پوسته‌ی اسلب در کوره‌های پیش‌گرم [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 143-139]
 • عشقی، کوروش زمان‌بندی خطوط ریلی و ظرفیت ایستگاه‌ها در شبکه‌های چندخطه با ارائه‌ی حدود بالای ابتکاری [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 39-51]
 • عقیمی پور، شادی مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته‌ی سه‌سطحی با بازگشتی‌ها و تقاضای همبسته [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • علیمی، امیر ارائه و حل یک مدل چندهدفه‌ی فازی کامل برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 105-111]
 • علی نژاد، اسماعیل روشی جدید برای ارزیابی عملکرد سبد سهام در مدل میانگین، واریانس و چولگی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه‌ی موردی: بازار بورس ایران [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 89-99]
 • علوی، سید ابوالقاسم طراحی الگوی اثربخش مدیریت فرایندها در سازمان‌های عمومی با استفاده از چارچوب P‌C‌F و رویکرد B‌P‌M‌N [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 154-145]

غ

 • غلامی، امیر ابراهیم بررسی راه‌کارهای تبدیل بنگاه‌های لجستیکی سنتی به شرکت‌های لجستیکی طرف سوم (3P‌L) مطالعه‌ی موردی: شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 91-103]
 • غلامیان، محمدرضا استراتژی‌های رضایت‌مندی مسافرین از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مبتنی بر سیستم‌های خاکستری (مطالعه‌ی موردی: صنعت هواپیمایی ایران) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 63-79]

ف

 • فتاحی، پرویز ارائه‌ی یک رویکرد جست‌وجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به‌منظور حل مسئله‌ی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر چندهدفه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 59-67]
 • فتح الله، مهدی ارائه‌ی یک رویکرد جست‌وجوی شناور و مبتنی بر روش پارتو به‌منظور حل مسئله‌ی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر چندهدفه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 59-67]
 • فتحیان، محمد بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 139-147]
 • فرشباف گرانمایه، امیر شناسایی ترکیب غیرمسلط عوامل کنترلی در مسئله‌ی چندپاسخه با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 11-19]
 • فضایلی، محمد بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 101-109]

ق

 • قهطرانی، علیرضا بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 3-10]

ک

 • کتابی، سعیده طراحی الگوی اثربخش مدیریت فرایندها در سازمان‌های عمومی با استفاده از چارچوب P‌C‌F و رویکرد B‌P‌M‌N [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 154-145]
 • کریمی، حسین مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 119-127]
 • کوهستانی، بهنوش پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز ۲ [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 73-85]

گ

 • گلمکانی، حمیدرضا بهینه‌سازی حد تعویض پیشگیرانه و برنامهبازرسی‌ها در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط، با فرض غیرنزولی بودن هزینه‌ی تعویض به‌دلیل خرابی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 3-13]
 • گل مکانی، حمیدرضا بهینه‌سازی حد کنترل در نگه‌داری و تعمیر مبتنی بر شرایط با فرض ثابت نبودن هزینه‌ی تعویض به‌دلیل خرابی [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-45]

م

 • مالکی، الهه مدیریت موجودی در یک سیستم زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته‌ی سه‌سطحی با بازگشتی‌ها و تقاضای همبسته [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 27-37]
 • مصلحی، قاسم مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید پذیرش و زمان‌بندی سفارشات دو عاملی با هدف بیشینه‌سازی مجموع سود [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 87-99]
 • مهدی زاده، اسماعیل ارائه‌ی یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله‌ی یک‌پارچه‌ی تولید ترکیبی ـ برون‌سپاری تحت نظریه‌ی محدودیت‌ها [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 101-107]
 • مهدی نیا، حامد کاربرد متدولوژی سطح پاسخ برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان پوسته‌ی اسلب در کوره‌های پیش‌گرم [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 143-139]
 • مودی، نجمه «مکبث» روشی برای ارزیابی مطلوبیت طراحی‌های سیستمی مبتنی بر بدیهیات [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 133-138]

ن

 • ناصری اصفهانی، شهیده به‌کارگیری هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری الکترونیک (مطالعه‌ی موردی سازمان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، داده‌های بخش عوارض و نوسازی) [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 81-88]
 • نبی زاده، محمد ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • نجفی، امیر عباس بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 3-10]
 • نجمی، منوچهر ارائه‌ی روشی نوین در خوشه‌بندی بازار خدمات تلفن همراه، با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: بازار تلفن همراه ایران) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 81-89]
 • نخعی کمال آبادی، عیسی طراحی ابزار پشتیبان تصمیم برای هماهنگی زنجیره‌ی تأمین: با استفاده از مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 29-39]
 • نخعی نژاد، مهدی ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی زمان‌بندی واحد فولادسازی و ریخته‌گری پیوسته در صنایع فولاد و متدولوژی حل ابتکاری براساس روش شاخه و کران، و تکنیک تخصیص خطی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 53-66]
 • نصوحی، مرتضی طراحی الگوی اثربخش مدیریت فرایندها در سازمان‌های عمومی با استفاده از چارچوب P‌C‌F و رویکرد B‌P‌M‌N [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 154-145]
 • نیکزاد، حمیده نمودارهای کنترل G‌W‌M‌A و D‌G‌W‌M‌A برای مشخصه‌های کیفی وصفی [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 129-138]
 • نیکنام فر، امیرحسین مدل‌سازی یک‌پارچه تولیدکننده ـ خرده‌فروشان بر پایه مدیریت موجودی توسط فروشنده [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 111-118]
 • نهاوندی، نسیم تأثیر مکان گلوگاه بر معیارهای عملکردی خط تولید در محیط سری انعطاف‌پذیر با ماشین‌های غیرمشابه [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 13-24]
 • نهاوندی، نسیم بررسی راهکارهای مؤثر برای کاهش محدودیت‌های امنیتی و نقض حریم شخصی در استفاده از سیستم‌های R‌F‌I‌D در ایران (موردکاوی: گذرنامه‌ی الکترونیکی) [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 25-34]
 • نهاوندی، نسیم ارائه‌ی مدل چندهدفه‌ی زمان‌بندی واحد فولادسازی و ریخته‌گری پیوسته در صنایع فولاد و متدولوژی حل ابتکاری براساس روش شاخه و کران، و تکنیک تخصیص خطی [دوره 1-30، شماره 2، 1393، صفحه 53-66]

ه

 • هاشمی، سید ناصر حل مسئله‌ی چندین فروشنده‌ی دوره‌گرد به وسیله‌ی الگوریتم I‌C‌A [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 121-130]
 • همت یار، شاهرخ طراحی ابزار پشتیبان تصمیم برای هماهنگی زنجیره‌ی تأمین: با استفاده از مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد [دوره 1-30، 1.2، 1393، صفحه 29-39]

ی

 • یوسفی خوشبخت، مجید حل مسئله‌ی چندین فروشنده‌ی دوره‌گرد به وسیله‌ی الگوریتم I‌C‌A [دوره 1-30، 1.1، 1393، صفحه 121-130]