نویسنده = امیر حسین امیری
تعداد مقالات: 14
طراحی نمودار کنترل جمع دنباله چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات در حضور خطای اندازه‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.58429.2232

محمد مبین همتی؛ امیرحسین امیری؛ زهرا جلیلی بال


بررسی عملکرد روش‌های تخمین داده‌های از دست رفته‌ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دومتغیره‌ی فازی Cp‌m

دوره 33.1، شماره 1.1، شهریور 1396، صفحه 65-73

10.24200/j65.2017.5576

عرفانه نیکزاد؛ عاطفه عشوری؛ امیرحسین امیری؛ علی سلماس‌نیا


برآورد فاصله‌یی شاخص‌های Cp‌m و Cp‌m‌k فرایندهای خودبرگشت به‌کمک روش بوت‌استرپ بلوکی حلقوی

دوره 32.1، شماره 2.2، اسفند 1395، صفحه 89-98

صدیق رئیسی؛ سمراد جعفریان نمین؛ امیرحسین امیری


پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 3-11

حمید اسماعیلی؛ احمد صادقیه؛ امیرحسین امیری؛ یاسر صمیمی


پایش متغیر خروجی دوجمله‌یی با به‌کارگیری الگوهای خطی تعمیم‌یافته در فرایندهای دومرحله‌یی

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 61-71

محمدصالح اولیا؛ امیرحسین امیری؛ محمدهادی دورودیان؛ علی عسگری


پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز ۲

دوره 1-30، شماره 2، دی 1393، صفحه 73-85

رضا برادران کاظم زاده؛ امیرحسین امیری؛ بهنوش کوهستانی


ارائه‌ی شاخص نوین «نسبت سیگنال به اغتشاش» چندمتغیره برای پاسخ‌های وابسته به هم

دوره 1-30، شماره 1.1، تیر 1393، صفحه 3-12

مهدی بشیری؛ امیر حسین امیری؛ مجید جلیلی


پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ

دوره 1-30، شماره 1.2، تیر 1393، صفحه 21-27

امیرحسین امیری؛ محمد هادی دورودیان


یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل‌های خطی چندگانه

دوره 1-30، شماره 1.1، تیر 1393، صفحه 113-119

امیر حسین امیری؛ محمد حسنی انبوهی