نویسنده = رضا توکلی‌مقدم
نمودارهای کنترل پذیرش برای پایش فرایند خودبرگشتی مرتبه‌ی اول

دوره 39، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-72

10.24200/j65.2022.58411.2228

سمراد جعفریان نمین؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ رضا توکلی‌مقدم؛ علی سلماس نیا


مسئله‌ی مسیریابی سفر چندهدفه با در نظر گرفتن پنجره زمانی و مطلوبیت گردشگران

دوره 38.1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 99-108

10.24200/j65.2022.57006.2179

محمد شهبازی؛ رضا توکلی‌مقدم؛ بهدین واحدی نوری