نویسنده = محمد صابر فلاح نژاد
نمودارهای کنترل پذیرش برای پایش فرایند خودبرگشتی مرتبه‌ی اول

دوره 39، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-72

10.24200/j65.2022.58411.2228

سمراد جعفریان نمین؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ رضا توکلی‌مقدم؛ علی سلماس نیا


رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین

دوره 36.1، شماره 1.1، شهریور 1399، صفحه 51-62

10.24200/j65.2019.52228.1940

زهرا سادات حسینی؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ محمد علی پیرایش؛ حسن حسینی نسب