کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
حل مسئله‌ی اجاره‌ی منابع با جریان‌های نقدی تنزیل شده توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 32.1، شماره 1.1، شهریور 1395، صفحه 31-39

مهران سپهری؛ شهرام شادرخ؛ امیر عصرزاد


یک مدل E‌O‌Q برای کالاهای فاسدشدنی با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 1-26، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 83-90

سیدمحمدتقی فاطمی قمی