کلیدواژه‌ها = -
بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 67-73

محمود علی‌اف خضرایی؛ پیمان طاهری؛ علیرضا صبور روح اقدم؛ چنگیز دهقانیان


سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP)

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 75-85

یگانه خویی؛ سید حسین میرحسینی؛ عبدالرضا سیم‌چی


بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 87-92

فرید انوشه‌پور؛ محمود عباسی؛ مصطفی کتابچی؛ سید حسین حسن‌نیا؛ حمید رحمانی


تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 93-100

صمد ولی پورشکوهی؛ علی مرتضوی


محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 101-106

حمید رضا خاتمی؛ محمد رنجبر؛ مهین شفیعی


عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 107-114

مهدی صیادی؛ محمد حسن مشکسار


معرفی کتاب

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 123-126


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 129-136


معرفی کتاب

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 127-129


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 132-136


معرفی کتاب

دوره 22، شماره 36، دی 1385، صفحه 113-114


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 36، دی 1385، صفحه 117-120


معرفی کتاب

دوره 22، شماره 34، تیر 1385، صفحه 143-145


نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 17-23

محمد علی صفرخانیان؛ سید مرتضی سید ریحانی؛ ناصر ورهرام


تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 25-30

بنفشه باباخانی؛ علی اکبر اکرامی


بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 31-40

جمشید آقا‌زاده؛ فاطمه میرزایی؛ علی رضا سبا


تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 41-48

مهدی رافتی جاویدان؛ شیوا خوشخویی؛ فرزاد خمامی‌زاده؛ کاظم حنایی


الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 49-56

مسعود حافظی؛ فرزانه وهابزاده؛ بهرام ناصرنژاد؛ الهام مفرح؛ نرگس فلاح


تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 57-64

حسن بخشنده امنیه؛ علی مرتضوی؛ عبدالرحیم جواهریان