کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
طراحی اقتصادی ـ آماری یک نمودار کنترل به‌منظور پایش مدت‌زمان بقای بیماران

دوره 36.1، شماره 2.2، اسفند 1399، صفحه 87-97

10.24200/j65.2020.55246.2092

شروین اسدزاده؛ نوید رفیعی؛ سیدتقی اخوان نیاکی


ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرکتال (مطالعه‌ی موردی: تأسیسات تقویت فشار گاز)

دوره 1-28، شماره 2، دی 1391، صفحه 33-41

لیلا رودک؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ محمد اسداله زاده