کلیدواژه‌ها = ریسک
شناسایی، تحلیل کیفی و خوشه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های خطوط هوایی برق براساس استاندارد P‌M‌B‌O‌K

دوره 32.1، شماره 2.1، اسفند 1395، صفحه 35-46

زهره معظم جزی؛ مریم حامدی؛ غلامرضا اسماعیلیان


عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه‌ی موردی: بانک اقتصاد نوین)

دوره 1-28، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 87-98

پیام حنفی زاده؛ جعفر اسدی؛ حمیدرضا خدمتگذار