کلیدواژه‌ها = انتخاب تأمین‌کننده
طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی)

دوره 32.1، شماره 2.2، اسفند 1395، صفحه 15-25

سید مهدی مصطفوی؛ امیر البدوی؛ علی حسین‌زاده کاشان


تأثیر انتخاب تأمین‌کننده بر میزان سوددهی و رضایت‌مندی مشتریان در یک واحد تولیدی با استفاده از رویکرد سیستم‌های دینامیکی

دوره 31.1، شماره 1، تیر 1394، صفحه 113-128

یحیی زارع مهرجردی؛ محمدحسین آیت‌اللهی نصرآبادی؛ حسین زارعیان جهرمی