کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
طراحی چارچوب ریسک آگاهی فرآیند اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j65.2022.60441.2305

محمد صادق؛ محمد اقدسی؛ محمد علی رستگار


ارائه‌ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه‌یی

دوره 34.1، شماره 2.1، اسفند 1397، صفحه 3-11

10.24200/j65.2018.20050

احسان محمدیان امیری؛ سیدبابک ابراهیمی؛ مریم نژاد افراسیابی