نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، علی اکبر انتخاب پروژه‌های داهسازی با استفاده از شبیه‌سازی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 77-85]

ا

 • ابراهیمی، مجید اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی و مهندسی در مدل QFD با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 3-9]
 • اتکینسون، آنتونی استفاده ازسطوح چند پاسخی مشتری‌گر برای بهینه‌سازی فرایند [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 123-135]
 • اخوان‌نیاکی، سید تقی بررسی روش‌های کنترل آماری فرایند برای داده‌های خود همبسته: مطالعه‌ی موردی [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 9-20]
 • اخوان‌نیاکی، سید تقی کاربرد طراحی آزمایش‌ها در تعیین عوامل موثر در مشخصه‌های کیفی رگلاتور آب [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 81-85]
 • اخوان‌نیاکی، سید تقی انتخاب پروژه‌های داهسازی با استفاده از شبیه‌سازی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 77-85]
 • اسلامی، شیدا ارائه یک مدل ریاضی جدید برای برنامه‌ی زمان‌بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 21-31]
 • اکبری جوکار، محمد رضا توسعه و به کار‌گیری تکنیک " مدیریت درآمد" در سیستم‌های تولید انبارشی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 87-96]
 • البدوی، امیر زیرساخت‌های سازمانی لازم برای به کار‌گیری موثر تکنولوژی اطلاعات در شرکت‌های تولیدی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 97-113]

ب

 • براداران کاظم‌زاده، رضا استفاده ازسطوح چند پاسخی مشتری‌گر برای بهینه‌سازی فرایند [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 123-135]
 • بشیری، مهدی استفاده ازسطوح چند پاسخی مشتری‌گر برای بهینه‌سازی فرایند [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 123-135]

پ

ت

 • تربتی مقدم، فرهاد تاملی بر بحث جهانی شدن اقتصاد [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 101-106]
 • توکلی‌مقدم، رضا ارائه یک مدل ریاضی جدید برای برنامه‌ی زمان‌بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 21-31]

ح

 • حنفی‌زاده، پیام بررسی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده‌سازی پروژه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان و رتبه‌بندی آن‌ها [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 87-99]
 • حنفی‌زاده، پیام تخصیص سرمایه با روش فضای احتمالی تفکیک شده [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 11-20]

خ

 • خالصی‌زاده، سید موسی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری تولید به عنوان ابزار کارآمد مدیریت واحد‌های تولیدی [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 75-79]
 • خنانشو، شاروکین کاربرد طراحی آزمایش‌ها در تعیین عوامل موثر در مشخصه‌های کیفی رگلاتور آب [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 81-85]

د

 • دانشورکاخکی، محمد طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 3-8]
 • درگاهی، حسن عوامل موثر برتوسعه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: درس‌هایی برای اقتصاد ایران [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 57-73]

ر

 • روحانی، شهرزاد شناخت و ارزیابی سازمان از طریق استعاره‌ها [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 33-44]

س

 • سپهری، مهران مدیریت راهبردی مهندسی مجدد در سازمان [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 31-43]
 • سپهری، مهران بهینه‌کاوی در مندسی مجدد کسب و کار [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 51-57]
 • سیفی، عباس تخصیص سرمایه با روش فضای احتمالی تفکیک شده [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 11-20]

ش

 • شربت اوغلی، احمد مطالعه تطبیقی و اجرای مدل‌های اندازه‌گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 59-68]
 • شکوری‌فر، حسین بررسی عوامل موثر بر عملکرد موتور اتومبیل با استفاده از طراحی آزمایش‌ها [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 69-75]

ص

 • صفائیه، محمد رضا طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 3-8]
 • صفائیه، محمد رضا بهینه‌سازی سیستم لوله‌گذاری بین واحد‌های مجتمع پتروشیمی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 115-122]

ع

 • عرفانیان، امیر مطالعه تطبیقی و اجرای مدل‌های اندازه‌گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 59-68]
 • علیزاده، علیرضا بررسی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده‌سازی پروژه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان و رتبه‌بندی آن‌ها [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 87-99]

ف

 • فیض‌بخش، سید علیرضا شناخت و ارزیابی سازمان از طریق استعاره‌ها [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 33-44]
 • فلاح‌نژاد، محمد صابر بررسی روش‌های کنترل آماری فرایند برای داده‌های خود همبسته: مطالعه‌ی موردی [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 9-20]

ق

ک

 • کیانفر، فریدون اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی و مهندسی در مدل QFD با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 3-9]
 • کچوئی، رضا طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری تولید به عنوان ابزار کارآمد مدیریت واحد‌های تولیدی [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 75-79]
 • کرامتی، عباس زیرساخت‌های سازمانی لازم برای به کار‌گیری موثر تکنولوژی اطلاعات در شرکت‌های تولیدی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 97-113]
 • کرمانشاه، علی مدیریت راهبردی مهندسی مجدد در سازمان [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 31-43]

م

 • محسنی، فرید حریم شخصی در فضای مجازی، با تکیه بر حقوق ایران [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 21-30]
 • محلوجی، هاشم بررسی عوامل موثر بر عملکرد موتور اتومبیل با استفاده از طراحی آزمایش‌ها [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 69-75]
 • مدرس، عبدالمجید حل مسائل بهینه‌سازی توزیع با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 43-50]
 • مردانه، الهام توسعه و به کار‌گیری تکنیک " مدیریت درآمد" در سیستم‌های تولید انبارشی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 87-96]
 • ملکی، منصور اقتصاد غیر رسمی: علل ایحاد روش‌های تخمین و اثرات آن بر بخش رسمی [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 45-56]

ن

 • ناصحی، آیدین بهینه‌سازی سیستم لوله‌گذاری بین واحد‌های مجتمع پتروشیمی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 115-122]
 • نجمی، منوچهر اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی و مهندسی در مدل QFD با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی [دوره 22، شماره 34، 1385، صفحه 3-9]
 • نیلی، مسعود اقتصاد غیر رسمی: علل ایحاد روش‌های تخمین و اثرات آن بر بخش رسمی [دوره 22، شماره 36، 1385، صفحه 45-56]