نمایه نویسندگان

آ

 • آراستی، محمد رضا بررسی جذابیت پیل سوختی درمقایسه با سایر فناوری‌های قابل استفاده در صنعت خودرو کشور [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 49-57]

ا

 • اخوان نیاکی، سید تقی طراحی یک سیستم کنترل کیفیت چند متغیره برای فرایند‌های تولید چند مرحله‌یی [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 74-79]
 • ادیب، مجید طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 13-20]
 • ارجائی، غلامحسین بررسی هم سنگی در سیستم‌های اشوب‌ناک و روش‌های ایجاد آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 21-28]
 • اسمعیلی، حمید طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 13-20]
 • افشار، عبدالله بررسی تاثیر پارامتر‌های مختلف آبکاری بر ساختار و شکل پوشش‌هاب قلع [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 33-39]
 • اکرامی، علی اکبر ارتباط بین ساختارو خواص مکانیکی اتصال ایجاد شده در سوپر آلیاژ MA758 به روش TLP [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 22-26]
 • امیر فتاحی، رسول تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 110-119]

ب

 • بخش دامنی، رسول آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DSکدما در محیط محوشونده چند مسیره [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 86-92]
 • بیگی، حمید اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 54-77]

پ

 • پرنیانی، مصطفی بررسی رفتار TCSC در فرکانس‌های زیر سنکرون و نقش ان در میراکردن پدیده‌ی تشدید زیر سنکرون [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 93-99]

ج

 • جلالی، آرش محیطی برای تولید برنامه از توصیق صوری [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 42-53]

ح

 • حصارکی، محمود دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 3-12]

خ

 • خالصی‌زاده، سید موسی طراحی یک سیستم جامع حسابداری به عنوان ابزاری مهم در سیستم اطلاعاتی مدیریت [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 69-73]

د

 • دشتی، مهرنوش بررسی تبدیل مستقیم فتوکاتالیستی متان به متانول برای مصرف DMFC [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 45-48]

ذ

 • ذوالقدری، محمد رضا روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 78-85]

ر

 • رشیدی، مهران بررسی رفتار TCSC در فرکانس‌های زیر سنکرون و نقش ان در میراکردن پدیده‌ی تشدید زیر سنکرون [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 93-99]

س

 • سید ریحانی، سید مرتضی بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - Sicp [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 3-6]
 • سید صالحی، سید علی تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 110-119]
 • سیم‌چی، عبدالرضا ساخت سریع قالب‌های تزریق پلاستیک به روش تفج وشی لیزری پودر های فولادی [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 27-32]

ش

 • شیخ‌زاده نجار، حمید تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 110-119]

ط

 • طاهر خانی، مسعود اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 54-77]
 • طیب، سید علی طراحی یک سیستم جامع حسابداری به عنوان ابزاری مهم در سیستم اطلاعاتی مدیریت [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 69-73]

ع

 • عالم‌زاده، ایران بررسی تاثیر بار الودگی و شرایط محیطی بر زدایش زیست‌شناختی تولوئن از فاضلاب در سیستم بی‌هوازی [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 58-61]
 • عبدی، سوسن تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 110-119]
 • عبداللهی ازگمی، محمد قابلیت‌های نرم‌افزار SharifSAN در ارزیابی کارایی سیستم‌های رایانه‌یی و مشخصات طراحی و پیاده‌سازی آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 29-41]

غ

 • غنی شایسته، ماهرخ آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DSکدما در محیط محوشونده چند مسیره [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 86-92]

ق

 • قادری، مجتبی بررسی و بهینه‌سازی روش‌های تخمین حرکت با کاربرد در بازسازی دنباله های تصویر [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 100-109]

ک

 • کاظمینی، محمد طراحی مجموعه پیل سوختی بسپار جامد یک کیلووات [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 40-44]
 • کسایی، شهره بررسی و بهینه‌سازی روش‌های تخمین حرکت با کاربرد در بازسازی دنباله های تصویر [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 100-109]
 • کوکبی، امیر حسین بررسی ترک ناشی از عملیات حرارتی بعد از جوشکاری (PWHT) شوپر آلیاژ پایه نیکل 520 UDIMET در روش جوشکاری برقی با تنگستن و گاز محافظ (GTAW) [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 7-14]

م

 • مالکی، عبدالرضا روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 78-85]
 • میبدی، محمد رضا اتوماتای یادگیری سلولی و کاربرد‌های آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 54-77]
 • محمدیان سمنانی، حمید رضا بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - Sicp [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 3-6]
 • میریان حسین ابادی، سید حسن محیطی برای تولید برنامه از توصیق صوری [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 42-53]
 • مشفق، علی رضا بررسی تبدیل مستقیم فتوکاتالیستی متان به متانول برای مصرف DMFC [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 45-48]
 • مصلحی مصلح آبادی، پریوش زباله‌ی جامد خطرناک و وضعیت آن در تهران [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 62-68]
 • معدل، همایون بررسی جذابیت پیل سوختی درمقایسه با سایر فناوری‌های قابل استفاده در صنعت خودرو کشور [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 49-57]
 • مقدس، سید مهرداد دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 3-12]
 • مهدوی، سید جواد روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 78-85]
 • مهدوی امیری، نظام‌الدین طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 13-20]
 • موقر رحیم ابادی، علی قابلیت‌های نرم‌افزار SharifSAN در ارزیابی کارایی سیستم‌های رایانه‌یی و مشخصات طراحی و پیاده‌سازی آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 29-41]
 • مومنی، محمد بررسی هم سنگی در سیستم‌های اشوب‌ناک و روش‌های ایجاد آن [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 21-28]

ن

 • نصیری کناری، معصومه آشکارسازی چند کاربره برای سیستم‌های DSکدما در محیط محوشونده چند مسیره [دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، 1382، صفحه 86-92]
 • نعمتی، زیارتعلی فرمولاسیون، ساخت و بررسی خواص برقگیر‌های سرامیکی [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 15-21]
 • نعمت‌زاده، فردین بررسی ترک ناشی از عملیات حرارتی بعد از جوشکاری (PWHT) شوپر آلیاژ پایه نیکل 520 UDIMET در روش جوشکاری برقی با تنگستن و گاز محافظ (GTAW) [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 7-14]

و

 • وثوقی، منوچهر بررسی تاثیر بار الودگی و شرایط محیطی بر زدایش زیست‌شناختی تولوئن از فاضلاب در سیستم بی‌هوازی [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 58-61]

ی

 • یاری، مهدی بررسی تاثیر پارامتر‌های مختلف آبکاری بر ساختار و شکل پوشش‌هاب قلع [دوره 19، 24- ویژه مهندسی، 1382، صفحه 33-39]